การแต่งกายของนักเรียน

IMG 7507
ชุดนักเรียนหญิงระดับ ม.ต้น

 

 

IMG 7520
ชุดนักเรียนชายระดับ ม.ต้น

 

 

IMG 7578
ชุดนักเรียนหญิงระดับ ม.ปลาย

 

 

IMG 7573
ชุดนักเรียนชายระดับ ม.ปลาย