header

ตักไข่ปลา

tn 1

 

 

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ร่วมกิจกรรมตักไข่ปลา เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ณ วัดโนนฝาวพุทธาราม ในการนี้มีผู้ใจบุญร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com