header

ค่ายลูกเสือ ม.1-2

tn 01

 

การเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมและการทดสอบวิชาพิเศษสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com