header

ค่ายลูกเสือ ม.3

 

tn 2

 

 การเดินทางไกล และการทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com