header

อบรมครูแนะแนว

tn IMG 18

 

คุณครูนพวรรณ อ่อนจินลีและคุณครูวาสนา แสนสุข เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเชิงปฎิบัติการการพัฒนาบุคลากรแนะแนว เพื่อพัฒนาระบบการแนะแนว และส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง และศึกษาดูงาน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com