header

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

tn S  3293188

 

8 ธันวาคม 2560 คุณครูบุญฤทธิ์ ตระกูลธรรมชาติ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับมอบลูกฟุตบอลจากบริษัท คิงพาวเวอร์ ตามโครงการ "ล้านลูก ล้านพลัง สร้างฝันเด็กไทย" ได้รับทั้งสิ้น 25 ลูก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

 

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com