header

แนะแนว(PIM)

tn 25593912 162513327843088 1103077744232154094 n1

 

22 ธันวาคม 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างทางเลือกในการศึกษาต่ออย่างหลากลายให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com