header

รับสมัครนักเรียน

tn 1 27

 

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ผ่านไปเรียบร้อย เตรียมตัวมาสอบในวันที่ 1 เมษายน 2561

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com