header

รับมอบตัวนักเรียนม.1,4

tn IMG 3347

 

7-8 เมษายน 2561 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วฟ้า-ชมพู ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com