header

วันต่อต้านยาเสพติด

0

            26 มิถุนายน 2561 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com