header

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

tn ถวายเทยนพรรษา ๑๘๐๗๒๗ 0018

 

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com