header

ธนาคารต้นไม้

tn IMG 8244

 

วันที่ 5 กันยายน 2561 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ได้จัดโครงการ”ธนาคารต้นไม้” โดยได้รับเกียรติจาก นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้นำชุมชนตำบลวังตะเคียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com