header

ตลาดอาชีพ

tn IMG 8455

 

วันที่ 6 กันยายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ" ขึ้น เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนจัดหาสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนกัน ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com