header

จังหวัดสัญจร

tn 1 45

 

วันที่ 12 กันยายน 2561 
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com