header

ปลูกต้นไม้

tn 1 194

 

วันที่ 12 กันยายน 2561 
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวังตะเคียนวิทยาคม และคณะ ร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ณ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com