header
×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

โรงเรียนธนาคาร พ.ย.62

IMG 8420

นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีวินัยในการออมยอดเยี่ยม  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการประหยัด เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเก็บออม

{gallery}album/62-12-092{/gallery}

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com