header

แข่งขันวอลเลย์บอล

16027

26 สิงหาคม 2563  คุณครูจักรราช  สารบรรณ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  จังหวัดปราจีนบุรี  ปีการศึกษา 2563 ผลการแข่งขัน นักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

1629416295162921602715888

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com