header

เปตองและเซปักตะกร้อ

เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗

27 สิงหาคม 2563  คุณครูอภิชาติ  ชุมพล  นำกีฬาเปตองและเซปักตะกร้อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว้างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี  ปีการศึกษา 2563  ผลการแข่งขัน

  1.รองชนะเลิศอันดับสอง  กีฬาเปตอง  ประเภทคู่ผสม  อายุ 18 ปี

  2.รองชนะเลิศอันดับสอง  กีฬาเซปักตะกร้อ  ประเภททีมหญิง  อายุ 18 ปี

 เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อแข่งในระดับภาคต่อไป

เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 3เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 4FB IMG 1598520019728เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 2เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 11เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 12เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 13

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com