เปตองและเซปักตะกร้อ

เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗

27 สิงหาคม 2563  คุณครูอภิชาติ  ชุมพล  นำกีฬาเปตองและเซปักตะกร้อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว้างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี  ปีการศึกษา 2563  ผลการแข่งขัน

  1.รองชนะเลิศอันดับสอง  กีฬาเปตอง  ประเภทคู่ผสม  อายุ 18 ปี

  2.รองชนะเลิศอันดับสอง  กีฬาเซปักตะกร้อ  ประเภททีมหญิง  อายุ 18 ปี

 เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อแข่งในระดับภาคต่อไป

เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 3เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 4FB IMG 1598520019728เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 2เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 11เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 12เปตองตะกรอ ๒๐๐๘๒๗ 13