header

Model หลักสูตร

127261

27-28 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ "การออกแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ณ ครัวอิ่มสุข By บ้านอยู่เย็น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

127266127261127257127253127265127263

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com