Model หลักสูตร

127261

27-28 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติ "การออกแบบ Model หลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" ณ ครัวอิ่มสุข By บ้านอยู่เย็น อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

127266127261127257127253127265127263