รางวัลเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 27

28 สิงหาคม 2563  นายอภิเชษฐ์  ชมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  มอบรางวัลการประกวดทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือน สิงหาคม 2563

                                         เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 1

เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 27เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 25เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 17เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 13เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 10เขตพนท ๒๐๐๘๓๐ 7