header

ทหารให้ความรู้นักเรียน

IMG 6079

31 สิงหาคม 2563 ร.ท.ส่งเสริม สมใจเพ็ง นายทหารกิจการพลเรือน ค่ายพรหมโยธี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กิจกรรมจิตอาสา และ การดำรงชีวิตแบบ New Normal แก่นักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

IMG 6079IMG 6078IMG 6069IMG 6053IMG 6037

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com