header

ความรู้ด้านกฏหมาย

040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 61

3 กันยายน 2563 สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน ตามโครงการ "ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน" โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์

040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 61040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 115040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 99040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 56040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 46040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 3040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 8040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 28040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 31040963สถานพนจ ๒๐๐๙๐๓ 39

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com