header

ต้นไม้นี้พี่ปลูกน้องดูแล

ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 27

3 กันยายน 2563 นายอภิเชษฐ์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ต้นไม้นี้พี่ปลูกน้องดูแล" ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันปลูกต้นเหลืองทองอุไรจำนวน 40 ต้น ส่งต่อความผูกพันจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 27ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 25ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 23ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 13ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 5ตนไมนพปลกนองดแล 2563 ๒๐๐๙๐๓ 0

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com