header

ยินดีกับครูวาสนา

สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 7

 21 กันยายน 2563 คณะครูโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวาสนา แสนสุข ที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งครูผู้สอน ณ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 7สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 1สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 9สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 13สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 26สงครวาสนา ๒๐๐๙๒๖ 29

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com