รับทุนเหล่ากาชาด

รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 3

24 กันยายน 2563 คุณครูขวัญฤทัย อร่ามศรี นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา "โครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี

รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 1รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 2รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 3รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 5รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 9รบทนกาชาดชวยนร.ยากไรดอยโอกาส24963 ๒๐๐๙๒๖ 7