header

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

IMG 9450

 25 กันยายน 2563 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 41 ปี การก่อตั้งโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

IMG 9183IMG 9196IMG 9228IMG 9279IMG 9284IMG 9294IMG 9309IMG 9311IMG 9383IMG 9388IMG 9405IMG 9449IMG 9450กจกรรมเชา ๒๐๐๙๒๖ 93

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com