header

ส่งรองฯภาณุพงศ์

สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 8

 29 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นายภาณุพงศ์ สังขะวินิจ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 6สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 8สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 13สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 19สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 21สงรองภาณพงศ ๒๐๑๐๒๙ 1

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com