header

ติดตามกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 17

 5 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.สุบวร ยัติสาร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน พร้อมคณะ เข้ามาให้ความรู้ กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 17051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 4051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 11051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 5                                 051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 7051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 25

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com