ติดตามกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 17

 5 พฤศจิกายน 2563 พ.ต.ท.สุบวร ยัติสาร สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน พร้อมคณะ เข้ามาให้ความรู้ กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม

051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 17051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 4051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 11051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 5                                 051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 7051163ขบขปลอดภย ๒๐๑๑๐๕ 25