header

การออมยอดเยี่ยมต.ค.63

IMG 6568

 6 พฤศจิกายน 2563 นางนารีรัตน์ เสาะด้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มองรางวัลแก่คุณครูและนักเรียนที่มีวินัยในการออมยอดเยี่ยม ประจำเดือนตุลาคม 2563

IMG 6568IMG 6561IMG 6512IMG 6510IMG 6508IMG 6506IMG 6504IMG 6503IMG 6501

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com