การออมยอดเยี่ยมต.ค.63

IMG 6568

 6 พฤศจิกายน 2563 นางนารีรัตน์ เสาะด้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มองรางวัลแก่คุณครูและนักเรียนที่มีวินัยในการออมยอดเยี่ยม ประจำเดือนตุลาคม 2563

IMG 6568IMG 6561IMG 6512IMG 6510IMG 6508IMG 6506IMG 6504IMG 6503IMG 6501