header

รางวัลแข่งขันฟุตบอล "โคกสั้นคัพ"

IMG 6533

 6 พฤศจิกายน 2563 นางนารีรัตน์ เสาะด้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "โคกสั้นคัพ" เพื่อแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นน้องต่อไป

IMG 6534IMG 6533

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com