header

แข่งขันกีฬาระดับชั้น

IMG 6558

 6 พฤศจิกายน 2563 นางนารีรัตน์ เสาะด้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับชั้น ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่เข้มแข็ง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย

IMG 6558IMG 6559IMG 6556IMG 6554IMG 6552IMG 6550IMG 6548IMG 6542

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com