header

ยุวชนประกันภัย

5746

26 พฤศจิกายน 2563 คุณครูและนักเรียนโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โครงการยุวชนประกันภัยประเภทเพลงและคลิปสั้น เข้ารับรางวัล ณ จังหวัดนครนายก โดยได้รับรางวัล 2 รายการ

1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลง รับเงินรางวัล 5,000.- บาท

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคลิปสั้น รับเงินรางวัล 3,000.- บาท

57465745

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com