header

โครงการวันรพี

tn วนรพ60 ๑๗๐๘๐๘ 0003

 

คุณครูอภิชาติ  ชุมพล นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โครงการวันรพี ประจำปี 2560  ณ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคท่ีจังหวัดชลบุรีต่อไป

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com