header

ประกาศผลสอบ ม.1 และจัดห้องเรียน

tn 1

 

**ประกาศ**

   ผลคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ปีการศึกษา 2561 (เรียงตามคะแนนรวม)

และการจัดห้องเรียน


โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com