header

ประกาศผลสอบ ม.4 และจัดห้องเรียน

tn IMG 0003

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561  และการจัดห้องเรียน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com