header

ต้อนรับผู้อำนวยการ

1

 

     28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายอภิเชษฐ์ ชมภู ด้วยความยินดียิ่ง ในการนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติมากมายมาให้การต้อนรับจำนวนมาก

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com