header

ต้อนรับครูจากจีน

1

 

      28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศจีน เพื่อมาสอนภาษาให้กับนักเรียน เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนจากเจ้าของภาษา ฝึกนักเรียนให้กล้าแสดงออกมากขึ้น

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com