เลื่อนการรับสมัครนักเรียน

เลอนรบสมครนกเรยน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ขอเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ออกไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง จักแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง เฟสบุ๊ค : วังตะเคียน วิทยาคม