header

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557
ชั้น จำนวน
ม.1/1 35
ม.1/2 33
ม.1/3 33
ม.1/4 23
ม.2/1 38
ม.2/2 41
ม.2/3 34
ม.2/4 31
ม.3/1 35
ม.3/2 34
ม.3/3 32
ม.4/1 30
ม.4/2 30
ม.4/3 31
ม.4/4 26
ม.5/1 37
ม.5/2 39
ม.5/3 38
ม.6/1 38
ม.6/2 35
ม.6/3 30
รวม 703

 

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-576547  E-mail : wks-labschool@hotmail.com