header

ข้อมูลสถิตินักเรียน

IMG 7324

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560
ชั้น จำนวน
ม.1/1 37
ม.1/2 35
ม.1/3 36
ม.2/1 35
ม.2/2 37
ม.2/3 25
ม.3/1 31
ม.3/2 28
ม.3/3 20
ม.4/1 34
ม.4/2 36
ม.4/3 33
ม.5/1 36
ม.5/2 27
ม.5/3 30
ม.5/4 25
ม.6/1 33
ม.6/2 27
ม.6/3 17
รวม 582

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
เลขที่ 209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25110
โทรศัพท์ 037-452743  E-mail : wks-labschool@hotmail.com