ประกาศรายชื่อนักเรียน

ม.1.1 page-0001

 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วฟ้า-ชมพู อย่างเป็นทางการ  (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ facebook : วังตะเคียน วิทยาคม)

      ม.1/1 หน้า 1

        ม.1/1 หน้า 2

          ม.1/2 หน้า 1

            ม.1/2 หน้า 2

              ม.1/3 หน้า 1

                ม.1/3 หน้า 2

                  ม.4/1 หน้า 1

                    ม.4/1 หน้า 2

                      ม.4/2 หน้า 1

                        ม.4/2 หน้า 2

                          ม.4/3 หน้า 1

                            ม.4/3 หน้า 2

                              ม.4/4 หน้า 1

                                ม.4/4 หน้า 2