การเปิดภาคเรียน

โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564 (เรียนแบบออนไลน์) ส่วนจะเปิดให้มาเรียนที่โรงเรียนเมื่อไหร่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจาก ต้องรอดูสถานการณ์ในช่วงระยะเวลานั้นๆ ตารางการเรียนออนไลน์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดตามได้ที่เฟสบุ๊ค วังตะเคียน วิทยาคม