รางวัลเขตพื้นที่ต.ค.63

IMG 6573

 6 พฤศจิกายน 2563 นางนารีรัตน์ เสาะด้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

IMG 6573IMG 6529IMG 6527IMG 6525IMG 6523IMG 6518IMG 6516