ผอ.สพม.7ตรวจเยี่ยม

ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 49

20 มกราคม 2564  ดร.รัตติกร  ทองเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 พร้อมด้วยคณะ  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารจากสหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา  เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 30ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 49ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 31ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 118ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 52ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 66ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 74ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 111ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 117ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 143ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 192ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 194ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 252ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 327ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 330ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 342ผอ.เขตตรวจเยยม ๒๑๐๑๒๐ 353