เปิดเรียนวันแรก

071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 26

 7 ธันวาคม 2564 ภาพบรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก ของนักเรียนกลุ่ม A (เลขคี่) 

071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 40071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 26071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 25071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 9071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 14071264เปดเรยน ๒๑๑๒๐๗ 11