ตรวจ ATK

ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 189

 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนแบบ On-site วันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน ทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK ให้แก่คณะครูและนักเรียนทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน

ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 287ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 2ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 227ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 189ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 185ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 182ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 179ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 142ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 100ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 133ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 129ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 96ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 82ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 75ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 35ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 21ตรวจ ATK กลม A ๒๑๑๒๐๗ 11