ต้อนรับครูทัณฑธร

100165แนะนำครใหม ๒๒๐๑๑๑ 13

 10 มกราคม 2565 ายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ คุณครูทัณฑธร จุ้ยสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้แนะนำคุณครูคนใหม่ให้นักเรียนได้รู้จัก

100165แนะนำครใหม ๒๒๐๑๑๑ 13100165แนะนำครใหม ๒๒๐๑๑๑ 14241221ตอนรบครไอซ ๒๒๐๑๑๑ 35241221ตอนรบครไอซ ๒๒๐๑๑๑ 51241221ตอนรบครไอซ ๒๒๐๑๑๑ 3241221ตอนรบครไอซ ๒๒๐๑๑๑ 28